ประโยชน์ในการจัดสัมมนาดีอย่างไร

‘สัมมนา’ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทต่างๆมักจะจัดขึ้นในทุกปี โดยงานสัมมนาสามารถจัดขึ้นได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ล่ะบริษัท หากแต่ส่วนใหญ่งานสัมมนา จะจัดขึ้นในโรงแรมต่างจังหวัดเสียมากกว่า โดยถือว่าเป็นการพาพนักงานไปพักผ่อนไปด้วยในตัว โดยการพักผ่อนจะเริ่มหลังจากที่เกิดงานสัมมนาไปแล้ว 1 วัน หากแต่พนักงานหลายต่อหลายคนมักคิดถึงช่วงเวลาได้ไปเที่ยวมากกว่า สำหรับวันนี้เพื่อให้คุณตระหนักถึงคุณค่าของงานสัมมนายิ่งขึ้น เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับประโยชน์ของงานสัมมนากัน 1. เป็นช่วงเวลาดีๆ ที่พนักงานจะได้ร่วมกันปรึกษาหารือ ถ้าการทำงานในบริษัทหนึ่ง ปราศจากการประชุม สังคมของการทำงานก็คงจะเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย เพราะไม่มีการตกลงทำความเข้าใจร่วมกันของทีมงาน หรือ ถ้าจะต้องการตกลงอะไรกันการสื่อสารก็จะเป็นเรื่องยุ่งยากมาก และใช้เวลานาน ทำให้สิ้นเปลืองเวลาเป็นอย่างมาก โดยการสัมมนา จะช่วยทำให้ไม่ต้องเหนื่อยกับการสื่อสารกับพนักงานจำนวนมาก อีกทั้งยังทำให้ได้ทราบถึงทัศนคติของผู้ร่วมงานอีกด้วย 2. ช่วงเวลาของการถ่ายทอดความเข้าใจ ความเข้าใจที่ตรงกันของบุคลากรในองค์กรมีความสำคัญมาก โดยการสัมมนาจะทำให้ผู้คนที่อยู่ในออฟฟิศ ไม่ว่าจะแผนกเดียวกัน หรือทีมเดียวกัน ได้รับความรู้ซึ่งยังไม่เคยรู้มาก่อน ทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกัน 3. เครื่องมือของผู้บริหารงาน หัวหน้างานสามารถติดตามงาน พร้อมใช้ช่วงเวลาในการสัมมนาเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งจัดตั้งนโยบายอื่น ๆ ทำให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีม พนักงานทุกคน ที่เข้าร่วมงานสัมมนา จะรู้สึกมีความชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังรู้สึกการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทีมงาน รวมทั้งมีความรับผิดชอบงานที่ตนเองได้รับมอบหมายผ่านสัมมนาต่างๆ แม้แต่งานใหญ่ก็จะประสบความสำเร็จได้ เกิดความคิดใหม่ๆ แน่นอนว่าในการสัมมนา จะมีการช่วยกันระดมความคิดจากหลาย ๆ ฝ่าย ก็จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ Read more about ประโยชน์ในการจัดสัมมนาดีอย่างไร[…]

การสัมมนาทางวิชาการคืออะไร

‘การสัมมนา’ คือ คำเรียกในการชุมนุมของผู้คนจำนวนหนึ่ง มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการอภิปรายหัวข้อ ซึ่งจะใช้ในการบรรยาย โดยหัวข้อนั้นจะมีการตระเตรียมล่วงหน้า ให้ผู้ร่วมสัมมนาได้รับรู้กันอยู่ก่อนแล้ว โดยการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว จะแบ่งออกเป็นช่วงโต้ตอบ โดยถกกันเรื่องหัวข้อซึ่งกำลังถูกบรรยายอยู่บนเวที โดยมีผู้บรรยายเป็นเสมือนผู้นำ 1 คนเป็นหลัก และประกอบด้วยพิธีกร 2 คน ทำให้การบรรยายเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อนำทางการสนทนาไปตามเส้นทาง จุดประสงค์ของการจัดสัมมนาทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ สามารถมีหัวข้อหลายประการ หรือ มีเพียงแค่หัวข้อเดียวก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น การสัมมนาเพื่อทางวิชาการเพื่อการศึกษา เช่น การบรรยาย ที่ผู้เข้าสัมมนาได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการอภิปรายซึ่งเกี่ยวกับหัวข้อทางวิชาการ โดยมีจุดประสงค์ในการทำความเข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น โดยการสัมมนาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมได้ หากแต่ในกรณีนี้ จุดประสงค์จัดสัมมนา ก็คือ การสร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ไม่มากก็น้อย ให้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุม พัฒนาให้กลายเป็นคนดีขึ้น หรือเกิดการพัฒนาทักษะที่ได้เรียนรู้จากการสัมมนา หากแต่ในบางครั้งการจัดสัมมนาทางวิชาการ ก็เป็นเพียงวิธีการเพื่อให้ผู้ที่ประกอบกิจการอยู่ในสายอาชีพเดียวกัน ได้มาสร้างสรรค์เครือข่าย รวมทั้งได้พบกับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน โดยการจัดสัมมนาวิชาการ มักจะประกอบด้วย Workshop รวมทั้งนำเสนอเอกสาร ซึ่งมักจะถูกจัดขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์เครือข่าย ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเดียวกัน รวมทั้งทำการเชื่อมต่อใหม่ๆ ในการจัดสัมมนา โดยมีหลากหลายจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไป ตามหัวข้อนั้นๆ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาได้ศึกษาไปพร้อมกัน Read more about การสัมมนาทางวิชาการคืออะไร[…]