รูปแบบในการจัดโต๊ะประชุม

ในการจัดเตรียมเพื่อจัดองค์ประกอบของห้องประชุม คุณควรพิจารณาในเรื่องของรูปแบบในการวางเก้าอี้ จากการใช้วัตถุประสงค์ของการประชุม , จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งรูปแบบของการประชุมเป็นหลักตัดสินใจที่สำคัญ

รูปแบบในการจัดโต๊ะประชุม

U shape

ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ เหมาะกับกลุ่มที่ใช้ในการประชุมอภิปราย ซึ่งต้องการปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด โดยจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความรู้สึกเสมอกัน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอภาพด้านที่อยู่บริเวณด้านหน้าของโต๊ะประชุม อีกทั้งยังทำการปรับเปลี่ยนเป็นแบบซ้อน หรือ U ซ้อนภายใน U ได้อีกด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มที่นั่งบริเวณด้านใน และการจัดห้องประชุมแบบนี้ยังเพิ่มที่นั่งได้มากกว่าครึ่งอีกด้วย

 Boardroom

เหมาะกับการประชุมแบบอภิปรายกลุ่มขนาดย่อมเยา ซึ่งต้องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิด โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถมองเห็นภาพรวมทั้งได้ยินอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถใช้โต๊ะประชุมลักษณะนี้ในกับกิจกรรมอื่นๆได้อีกด้วย Boardroom มีประสิทธิภาพมากสำหรับสมาชิกน้อยกว่า 20 คน

Clusters

ห้องประชุมแบบโต๊ะกลม 6-10 ที่นั่ง เหมาะกับการประชุมอภิปรายกลุ่มเล็ก เป็นการสนทนาแบบโต้ตอบ ซึ่งเป็นการประชุมแบบกลุ่มใหญ่ สามารถแบ่งกลุ่มหรือจัดรูปแบบใหม่ เหมาะสำหรับผู้เข้าประชุม 60-100 คน

Cabaret

เป็นการจัดห้องประชุมแบบกลุ่ม ซึ่งลดที่นั่งลงเหลือเพียงโต๊ะละ 4-6 ที่นั่ง จากการจัดวางเก้าอี้เพียงแค่ครึ่งเดียวของโต๊ะวงกลม โดยเว้นบริเวณด้านหน้าไว้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมองเห็นด้านหน้าระหว่างการนำเสนอได้อย่างชัดเจน จึงหมาะสำหรับการอภิปรายกลุ่มเล็ก รวมทั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ 60-100 คน

Classroom

จัดเป็นรูปแบบมาตรฐานทั่วไป โดยเป็นการเน้นจำนวนผู้เข้าประชุมจำนวนมาก จัดเป็นรูปแบบอันมีประสิทธิภาพเหมาะกับการประชุมแบบสื่อสารทางเดียว โดยการจัดวางรูปแบบนี้ เป็นการประชุมแบบใช้พื้นที่เพื่อจดบันทึก เหมาะสำหรับกลุ่มอภิปรายขนาดใหญ่

Chevron Classroom

เป็นการจัดแบบตัว V การจัดรูปแบบนี้จะเหมือนกับแบบห้องเรียน แต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่โต๊ะประชุมจะเอียงไปทางด้านหน้า รวมทั้งวางแต่ละแถวของโต๊ะให้เกิดความห่างซึ่งอยู่ในแนวเดียวกัน การจัดแบบ Chevron Classroom เป็นการช่วยลดจำนวนแถวของโต๊ะช่วงแถวกลาง ทำให้สมาชิกสามารถมองเห็นด้านหน้าได้ชัดเจน

Theaters

เป็นการจัดเก้าอี้ประชุมแบบโรงละคร เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก เน้นการสนทนาแบบทางเดียว เหมาะสำหรับการประชุมนำเสนอภาพและเสียง ทำให้ระบบเสียงจึงมีความจำเป็นมาก

Circle of chairs

เป็นการจัดแบบเก้าอี้วงกลม พบได้บ่อยมากในการประชุมแบบสมาชิกเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างที่ การจัดเก้าอี้แบบนี้จะปราศจากโต๊ะ เนื่องจากต้องการให้ทุกคนมีส่วนในการประชุม ไม่มีผู้นำประชุม เหมาะสำหรับสมาชิกประมาณ 20 คน