ประโยชน์ในการจัดสัมมนาดีอย่างไร

‘สัมมนา’ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทต่างๆมักจะจัดขึ้นในทุกปี โดยงานสัมมนาสามารถจัดขึ้นได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ล่ะบริษัท หากแต่ส่วนใหญ่งานสัมมนา จะจัดขึ้นในโรงแรมต่างจังหวัดเสียมากกว่า โดยถือว่าเป็นการพาพนักงานไปพักผ่อนไปด้วยในตัว โดยการพักผ่อนจะเริ่มหลังจากที่เกิดงานสัมมนาไปแล้ว 1 วัน หากแต่พนักงานหลายต่อหลายคนมักคิดถึงช่วงเวลาได้ไปเที่ยวมากกว่า สำหรับวันนี้เพื่อให้คุณตระหนักถึงคุณค่าของงานสัมมนายิ่งขึ้น เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับประโยชน์ของงานสัมมนากัน

  1. 1. เป็นช่วงเวลาดีๆ ที่พนักงานจะได้ร่วมกันปรึกษาหารือ

ถ้าการทำงานในบริษัทหนึ่ง ปราศจากการประชุม สังคมของการทำงานก็คงจะเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย เพราะไม่มีการตกลงทำความเข้าใจร่วมกันของทีมงาน หรือ ถ้าจะต้องการตกลงอะไรกันการสื่อสารก็จะเป็นเรื่องยุ่งยากมาก และใช้เวลานาน ทำให้สิ้นเปลืองเวลาเป็นอย่างมาก โดยการสัมมนา จะช่วยทำให้ไม่ต้องเหนื่อยกับการสื่อสารกับพนักงานจำนวนมาก อีกทั้งยังทำให้ได้ทราบถึงทัศนคติของผู้ร่วมงานอีกด้วย

  1. 2. ช่วงเวลาของการถ่ายทอดความเข้าใจ

ความเข้าใจที่ตรงกันของบุคลากรในองค์กรมีความสำคัญมาก โดยการสัมมนาจะทำให้ผู้คนที่อยู่ในออฟฟิศ ไม่ว่าจะแผนกเดียวกัน หรือทีมเดียวกัน ได้รับความรู้ซึ่งยังไม่เคยรู้มาก่อน ทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกัน

  1. 3. เครื่องมือของผู้บริหารงาน

หัวหน้างานสามารถติดตามงาน พร้อมใช้ช่วงเวลาในการสัมมนาเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งจัดตั้งนโยบายอื่น ๆ ทำให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน

  1. ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีม

พนักงานทุกคน ที่เข้าร่วมงานสัมมนา จะรู้สึกมีความชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังรู้สึกการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทีมงาน รวมทั้งมีความรับผิดชอบงานที่ตนเองได้รับมอบหมายผ่านสัมมนาต่างๆ แม้แต่งานใหญ่ก็จะประสบความสำเร็จได้

  1. เกิดความคิดใหม่ๆ

แน่นอนว่าในการสัมมนา จะมีการช่วยกันระดมความคิดจากหลาย ๆ ฝ่าย ก็จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการนำเสนอ พร้อมช่วยกันไตร่ตรองจนกระทั่งได้ข้อสรุปที่ดี สำหรับปัญหาต่าง ๆ สามารถถูกแก้ไขได้ด้วยการระดมความคิดที่มีร่วมกัน กระตุ้นสร้างให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ขึ้นมาในการทำงาน

  1. ยืนยันผลติดตามงาน

เมื่อเกิดการสัมมนาก็จะมีเกิดการติดตามงานสัมมนาจากประชุมในครั้งก่อน ๆ จึงทำให้เกิดการทำงานแบบไม่เกิดข้อผิดพลาด อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเกิดความรับผิดชอบของตน ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ด้วย

คราวนี้เมื่อคุณได้ทราบถึงประโยชน์ รวมทั้งความสำคัญของงานสัมมนาแล้ว หลังจากนี้ต่อไปที่มีงานสัมมนาเกิดขึ้น ก็จะทำให้คุณผู้อ่านหลายๆคนใช้โอกาสนี้ ให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและงานได้เป็นอย่างดี