ห้องประชุมที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

ห้องประชุมจัดได้ว่าเป็นอีกส่วนที่มีความสำคัญต้องการดำเนินธุรกิจของทุกๆ ธุรกิจเป็นอย่างมาก เป็นห้องที่จะเกิดการเรียนรู้ การแบ่งปัน การสอบถาม การวางแผน และอื่นๆ อีกมากมายที่คนภายในบริษัทจะได้ร่วมกันมาพบปะพูดคุยเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือให้บริษัทสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ […]

ประโยชน์และความสำคัญของการประชุม

คำว่า”ประชุม” อาจจะเป็นสิ่งที่คนทำงานหลาย ๆ คนฟังแล้วเกิดความรู้สึกเบื่อ เอะอะอะไรก็ประชุม บางบริษัทหรือบางหน่วยงานมีการประชุมกันแทบจะทุกวัน เดี๋ยวฝ่ายโน้นฝ่ายนี้จัดประชุม สารพัดเรื่องราวและวาระที่มีการประชุมกัน สำหรับคนทำงานออฟฟิศหรือแม้แต่องค์กรใด ๆ […]

การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร

ในหลายครั้งเมื่อคุณอยู่ในการประชุมเคยมีความรู้สึกว่ากำลังใช้เวลาการทำงานให้หมดไปอย่างไร้ประโยชน์หรือเปล่า เคยมีบ้างไหมที่รู้สึกเบื่อกับการเข้าประชุม นั่นอาจจะเป็นเพราะการประชุมของคุณเป็นการประชุมที่ยังขาดซึ่งประสิทธิภาพที่ควรจะเป็นไป  แล้วการประชุมที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นอย่างไรกัน การประชุมที่มีประสิทธิภาพควรเป็นเช่นนี้คือ […]

ควรเตรียมตัวก่อนเข้าประชุมอย่างไร

การประชุมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพต่องาน เป็นเครื่องมือให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมภายในองค์กร ในการประชุมที่มีประสิทธิภาพแรกเริ่มเลยต้องมาจากการเตรียมตัวก่อนการประชุมให้พร้อมเสียก่อน ทั้งผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ดำเนินการประชุม […]

หลักการนำเสนองานที่ดีเป็นอย่างไร

ในการนำเสนองาน ทั้งในที่ประชุมและในวาระอื่น ๆ แม้ว่าคุณจะมีโครงงานและเนื้อหางานที่ดี แต่หากมีการนำเสนอที่ไม่ดี ไม่ดึงดูดไม่น่าสนใจ และสื่อสารได้ไม่รู้เรื่องต่อผู้ฟังอย่างแท้จริง ผลงานและโครงงานที่ดีก็อาจจะดูด้อยลงได้อย่างน่าเสียดาย และอาจจะส่งให้ไม่สัมฤทธิ์ผลมากดังที่ตั้งใจได้ การนำเสนองานจึงต้องรู้ถึงหลัการนำเสนอ รวมถึงเทคนิคและวิธีการดังนี้ […]

เทคนิกการพูดให้ดูน่าเชื่อถือ

การพูดในที่ประชุมต่อหน้าคนหลายคน จำเป็นจะต้องมีการพูดที่น่าเชื่อถือเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกอยากฟังและเชื่อในสิ่งที่เราพูด ติดตามเนื้อหาการพูดของเราไปจนจบและมีความเห็นคล้อยตามสิ่งที่พูด ซึ่งต้องมีเทคนิคในการดังนี้ […]