เสนอสาระและข้อมูลในการเตรียมความพร้อมต่อการประชุมอย่างลงตัว

ขั้นตอนในการจัดเตรียมการประชุม

เปลี่ยนคุณให้เป็นคนที่พร้อมในด้านการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
Go to เตรียมจัดหาข้อมูลในการประชุม

เตรียมจัดหาข้อมูลในการประชุม

ปรึกษาหารือกับประธานเพื่อกำหนดและจัดเตรียมเวลาในการประชุมไว้ให้พร้อม รวมไปถึงเตรียมอุปกรณ์โสดและอาหารว่างไว้ให้พร้อมแบะจัดเตรียมการส่งหนังสือคำเชิญหรือ email ไปให้ จากนั้นทำการจัดเตรียมใบลงทะเบียน พร้อมทั้งเบิกงบล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Go to การเตรียมเนื้อหาเพื่อนำเสนอในที่ประชุม

การเตรียมเนื้อหาเพื่อนำเสนอในที่ประชุม

เพื่อที่จะได้ข้อมูลมานำเสนอต่อหน้าที่ประชุมนั้น ไม่ใช่ว่าอยากจะทำใจตัวเองได้ทันที เราจะต้องหารือกับประธานและหัวหน้าในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ของบริษัทของเรา อาจจะจัดทำใส่ Power Point หรือ เว็บไซต์เอาไว้และให้ประธานทำการตรวจสอบอีกทีอย่างละเอียด

Go to การเริ่มการประชุม

การเริ่มการประชุม

ควรที่จะต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ที่สำคัญในการประชุมว่ามีครบถ้วนหรือไม่ เพื่อป้องกันการประชุมให้ไม่เกิดการสะดุด ต้องเตรียมไฟล์บันทึกการประชุมจากนั้นดำเนินการประชุมได้เลยตามเวลาที่กำหนดเมื่อประชุมเสร็จแล้วต้องสรุปการประชุม

Go to จัดทำรายงานประชุมและเบิกจ่ายเบี้ยประชุม

จัดทำรายงานประชุมและเบิกจ่ายเบี้ยประชุม

นำไฟล์ที่บันทึกการประชุมมาอภิปรายแสดงและลงมติในที่ประชุมจากทำการตรวจสอบรายงานที่ได้จากการประชุมและจัดทำ To do list จากการประชุม จากนั้นนำไปแชวนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ส่ง email พร้อมลิงค์ แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จากนั้นให้ทำการเบิกเงินโดยการร่างหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายให้แก่หัวหน้าลงลายมือชื่อและส่งเอกสารเบิกจ่ายหน่วยการเงิน

เกี่ยวกับเรา

เป้าหมายของการประชุมในแต่ละองค์กรมีเป้าหมายดังนี้

เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายและความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นอย่างสูงที่สุดในการประชุม เนื้อหาสาระสำคัญก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่โอกาสและความละเอียดขององค์กรว่าจะต้องการมีการประชุมบ่อยแค่ไหน เราจึงจะต้องจัดเตรียมเนื้อหาสาระเพื่อนำไปเสนอกับคนอื่นในที่ประชุมอีกด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเต็มที่สำหรับที่ร่วมประชุมในครั้งนี้อีกด้วย เว็บไซต์แห่งนี้จึงสร้างมาเพื่อไว้เป็นแนวและหาความรู้ให้มากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์กับงานของเราที่กำลังทำอยู่ได้เป็นอย่างดี

ทีมของเรา

ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ของเรา

วิริยะ แสงบุตร

Business Development
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dapibus, eros at accumsan auctor, felis eros condimentum quam, non porttitor est urna vel neque

ติดต่อสอบถาม